Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

01:39 - 23/09/2020 PM

Các công việc của Tư vấn quản lý dự án theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư

Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

01:41 - 23/09/2020 PM

Các công việc của Tư vấn giám sát theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư

Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

01:48 - 23/09/2020 PM

Đối với những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Tuyệt đối tuân thủ theo Luật đấu thầu và các văn bản dưới Luật. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế để viết bài thầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật của Dự án.

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

01:49 - 23/09/2020 PM

Các công việc của Tư vấn thiết kế theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư

TƯ VẤN XÂY DỰNG

TƯ VẤN XÂY DỰNG

02:30 - 04/10/2020 PM

Dịch vụ

Hotline: 0989168423
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0989168423 SMS: 0989168423